20 marca

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie pracy zdalnej

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie pracy zdalnej

Rzeczywistość w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy narzuca reorganizację procesów i zmianę ich zarządzania dostosowaną do modelu pracy zdalnej.  

W jaki sposób zaprogramować organizm jakim jest nasza firma, aby zachować produktywność pracy, nie stracić jakości oferowanych usług czy produktów i ustrzec się przed zarządczym chaosem? 

Analiza stanu faktycznego 

Zanim zapadnie decyzja o implementacji nowych rozwiązań, warto ocenić stan faktyczny naszego przedsiębiorstwa. Stworzenie check listy z zakresu posiadanych narzędzi pomoże nam zweryfikować skalę zapotrzebowania na innowacje.  

Analizę warto skategoryzować dla przykładu według: 

Zasobów personalnych oraz procesowych/workflow :

 • Czy masz pełną zastępowalność pracowników?
 • Czy Twoja firma może pracować w niepełnym składzie osobowym? 
 • Czy procesy w Twojej firmie są dostosowane do pracy zdalnej?  
 • Czy pracownicy mogą korzystać w domu ze skrzynki pocztowej, systemów CRM, ERP i obiegu dokumentów?
  Czy Twoja firma ma wdrożone rozwiązania pracy grupowej i komunikacji wewnętrznej? 

Dostępności sprzętu IT i aplikacji / systemów ERP:  

 • Czy posiadasz wystarczająca liczbę laptopów i telefonów dla pracowników?  
 • Czy Twoje firmowe środowisko IT (aplikacje, systemy ERP, urządzenia) jest dostosowane do takiej pracy? 
 • Czy Twoja firmowa infrastruktura jest gotowa na obciążenia związane z dodatkowymi systemami pracy zdalnej?   

Bezpieczeństwa IT:  

 • Czy pracownicy korzystają połączenia VPN w domu?  
 • Czy pracownicy posiadają łącza z wystarczającym transferem do pracy zdalnej?  
 • Czy masz wystarczającą liczbę licencji zdalnego pulpitu?  
 • Czy Twoja firma ma wdrożoną strategię tworzenia kopii bezpieczeństwa?  
 • Czy Twoja firma jest w stanie odtworzyć kopie bezpieczeństwa?  
 • Czy Twój dział IT jest zabezpieczony na wypadek nieobecności jego kluczowych członków?  
 • Czy w razie potrzeby możesz skorzystać z outsourcingu IT? 

Odpowiedz na powyższe pytania pozwoli na ocenę zapotrzebowania organizacji w zakresie systemowym (aplikacje do pracy zespołowej, systemy ERP dostępne w chmurze lub poprzez urządzenia mobilne) i/lub sprzętowym (zabezpieczenia UTM, terminale lub wirtualne desktopy lub migracja infrastruktury do chmury obliczeniowej)a także pozwoli na wdrożenie innych, nowych procesów zarządczych dostosowanych do rzeczywistości home office 

Zobacz także:

Masz pytania? Napisz do nas!

>