​Istnieje wiele możliwych ryzyk wynikających z ekspozycji systemów informatycznych  w sieci Internet. Do najlepiej znanych zaliczy ...

​Więcej